FINA MIRALLES

Autora: Ainara Catalán

Fina Miralles ens convida a mirar a dins nostre per comprendre l’essència de la vida. Cal
obrir les portes interiors per trobar l’art, la natura, la vida, la mirada, el sentiment…

Units per sempre més a l’essencial
tots som un sol Cor

un únic i gran Amor
una única i eterna Vida.


Amb un estil de dibuix simple, de línia lleugera i amb un petit accent de color, vull
representar aquesta fusió íntima.

Fina Miralles
(Sabadell, 1950)
vista per Ainara Catalán

És una de les primeres artistes conceptuals catalanes. La seva vida personal està molt vinculada a la seva obra. Perd els seus pares molt aviat, i inicia un viatge espiritual d’autoconeixement. La seva estada en diferents països l’ensenya a situar-se en el món, a acceptar-se i a viure d’acord amb la veritat, la concòrdia i la bellesa.
Està molt vinculada a la natura i entén que ella està unida a la terra per sempre. “El retrobament amb la vida, amb la teva vida, i ser vida i unir-s’hi per sempre”.
L’interessa comunicar, provocar la reflexió i ho fa des de diferents camins, amb dibuixos, performance, land art…
En moltes de les seves accions la natura, la terra, els arbres i l’aigua es relacionen amb el cos. Ens parla del diàleg entre la natura i l’artifici, ens planteja qüestions socials i polítiques com el totalitarisme, el patriarcat i la violència.