PEPA DE HARO

Autora: Martina Soto

La meva estampa està inspirada en l’univers oníric d’algunes de les obres de la Pepa de
Haro. He creat dos personatges imaginaris i simbòlics que parlen del món que ens envolta.
Busco jugar amb la ironia, que la imatge tingui un doble sentit. Plantejo un canvi d’escala,
les coses petites son molt més grans, es descriuen en detall i se’ls hi dona importància.

La meva obra representa a dos tipus d’individus que trobem en la societat d’avui en dia: el
que sembla bona persona però que quan la coneixes és tot el contrari (núvol), i l’innocent
que no se n’adona de com és l’altra persona fins que li han fet mal (ocell).

Pepa de Haro
(Cartagena, 1958 – Rubí, 2012)
vista per Martina Soto

Pepa de Haro ha estat una artista pluridisciplinària, va treballar amb pintura, gravat i escultura. Tot i que sovint juga amb la ironia, les seves obres son molt variades tant a nivell de contingut com de forma. Té obres en dibuix, pintura i gravat expressives, gestuals, properes a l’abstracció però també peces més figuratives en imaginaris surrealistes. Crea universos on l’escala de les coses s’altera, en espais onírics i impossibles on elements petits prenen importància, es fan grans i s’expliquen en detall.
La seves obres són el reflex del seu caràcter inquiet i lluitador. Aquesta força interior la va portar participar en projectes educatius, a impulsar projectes culturals i a participar activament en la vida política de Rubí com a regidora.